‘n Perspektief op Openbaring – Adrio Konig

R139.90

Out of stock

Product Description

Openbaring met al die beelde en tekens is nog altyd as een van die moeilikste boeke in die Bybel be­skou. Baie mense lees dit nie omdat hulle net nie verstaan wat dit alles beteken nie.
’n Perspektief op Openbaring sal hierdie per­sepsie verander.
In hierdie boek bespreek Adrio König onder an­dere die betekenis van die getalle en simbole, die vreemde maniere waarop Openbaring gelees kan word, waarom dit geskryf is asook die skrywer en die tyd waarin dit geskryf is. Hy kyk ook na die ver­skillende standpunte oor Openbaring en die agter­grond waarteen dit gelees kan word. Daarna begin hy die boek Openbaring hoofstuk vir hoofstuk be­spreek. Elke vers word verklaar om die betekenis duideliker te maak. Aan die einde van elke hoofstuk is daar enkele vrae wat goed gebruik kan word vir individuele of groepstudie.
’n Perspektief op Openbaring sal lesers nuwe insig en kennis gee oor die laaste boek van die Bybel.

Additional information

ISBN