Apokriewe – Ou En Nuwe Testament – Jan Van Der Watt En Francois Tolmie (Paperback)

R299.00

Product Description

Ontdek die fassinerende wêreld van die vroeg-Christelike biblioteek.
Naas die 66 boeke wat ons in die Bybel vind, is daar ook ander geskrifte wat uit die tyd van die Ou en Nu­we Testa­ment dateer, naamlik die Apokriewe Boeke. Hierdie verlore boeke uit die Bybelse tyd is nou nuut vertaal in moderne Afrikaans.
Die Apokriewe maak vir lesers die venster oop tot ’n beter begrip van die denk- en leefwêreld van die vroeë Christene en die ou kerkvaders. Dit bied be­langrike in­lig­ting oor die intertestamentêre tyd en gee antwoorde op vrae waaroor talle Bybellesers won­der. Dit bevat Ou-Testamen­tiese Apokriewe soos Die Wysheid van Ben Sirag, 1 en 2 Makkabeërs, Tobit en Die Wysheid van Salomo. Die Nuwe Testament sluit boeke soos Die Kindheidsevangelie van Tomas, Die Evangelie van Maria, Die Didagé en Die Open­ba­ring van Paulus in.

Additional information

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.